E GGG

elektrody_2
SMAW obalená elektróda
Elektróda s vysokým obsahom uhlíka a kremíka pre liatinové opravy.
200% regeneračná elektróda na zváranie veľkých predhriatych liatinových profilov, ktoré vyžadujú neviditeľný doslov. Zvyčajne sa používa na sivú liatinu do typu SL 25.
Návar reaguje na rýchlosti ochladzovania a po pomalom ochladzovaní je obrobiteľný.
  • AWS:A 5.15:
  • EN ISO:1071: EC FeC-2-7
  • DIN:8573: E (FeC-2) BG 49

Na stiahnutie