Kovový práškový drôt pre oceľ odolnú voči tečeniu

AA MMo

AA MMo

 • AWS:5.28: E80 C-D2-H4
  5.28M: E55C-D2-H4
 • EN ISO:17634-A: T Mo M M 1 H5
  17634-B: T 55 T15 1M 2M3 H5
AA M CrMo1

AA M CrMo1

 • AWS:5.28: E80C-B2 H4
  5.28M: E55C-B2 H4
 • EN ISO:17634-A: T CrMo1 M M 1 H5
  17634-B: T 55 T15 1M 1CM H5
AA M CrMo2

AA M CrMo2

 • AWS:5.28: E90C-B3 H4
  5.28M: E62C-B3 H4
 • EN ISO:17634-A: T CrMo2 MM1H5