Celulózové pre ne - a nízkolegovanú oceľ

E 6010

E 6010

  • AWS:A 5.1: E 6010
  • EN ISO:2560-A: E 38 3 C 21
E 7010

E 7010

  • AWS:A 5.5: E 7010-P1
  • EN ISO:2560-A: E 42 3 C 25