E DUR 60 Kb

elektrody_2
SMAW obalená elektróda
Elektróda pre návary na ochranu pred rázmi a abráziou.
Návary proti intenzívnym rázom v kombinácii so silným abrazívnym opotrebením.
Vynikajúca zliatina na ochranu proti intenzívnym rázom v kombinácii so silným abrazívnym opotrebením vrátane trenia kov na kov. Návar Ceweld Dur E 60 Kb je jednou z najuniverzálnejších zliatin v aplikáciách tvrdonávarov a je možné ju aplikovať i na austenitických mangánových oceliach. Veľmi dobrý vzhľad návaru a vynikajúce zváracie vlastnosti pri striedavom prúde i DC+. Predohrev sa nevyžaduje.
  • AWS:A 5.13:~E Fe3
  • EN ISO:14700: E Fe8
  • DIN:8555: E 6-UM-60-PS

Na stiahnutie