E Al 99,8

elektrody_2
SMAW obalená elektróda
Obalená elektróda pre zváranie hliníka a jeho zliatin.
Zváranie hliníka a zliatin s max. 0,2% podielom legujúcich prvkov. Vhodná pre použitie v stavebníctve, údržbe a pri opravách. Dá sa použiť aj na zváranie plameňom.
Vyznačuje sa veľmi dobrou zvariteľnosťou a dobrou tečivosťou. Zvar je bez pórov s jednoduchým odstránením trosky a s vylepšeným obalom odolným proti korózii. Zváracie pokyny: Pri zapálení elektródy sa odporúča zvýšiť parametre zvárania o 130%. Odporúča sa vysoká rýchlosť zvárania pri udržaní krátkeho oblúka.
  • AWS:5.3: E 1100
  • EN ISO:no standard
  • DIN: W.Nr3.0259
  • DIN:1732: EL-AL 99,8

Na stiahnutie