E 8018-C1

elektrody_2
SMAW obalená elektróda
Bazická Ni legovaná elektróda s nízkym obsahom vodíka
Vhodná pre chladiarenské zariadenia, potrubia, nádrže z kvapalného plynu, chladiace cisterny, korodujúcu oceľ.
Elektróda vyvinutá pre použitie v zariadeniach pracujúcich pri extrémne nízkych teplotách, vyznačuje sa dobrou stabilitou oblúka, jednoduchým odstánením trosky. Obsah vodíka je nižši než 4ml/100g zvarového kovu.
  • AWS:A 5.5: E 8018-C1 H4R
  • EN ISO:2560-A: E 50 8 2 Ni B 42 H5
    2560-B: ~E 57 18-3N3 A
  • DIN:8529: EY 50 76 2 Ni B

Na stiahnutie