E DUR 350 Kb

elektrody_2
SMAW obalená elektróda
Bázická elektróda na obnovu strojných dielov a taktiež sa používa ako prechodová vrstva.
Naváranie, renovácia strojných dielcov, prechodové vrstvy, ozubené kolesá, presahy.
Vynikajúca zliatina proti vysokému nárazu v kombinácii s oterom, napríklad trenie kov o kov. Dur E 350 Kb, sa veľmi ľahko aplikuje na zliatiny a je tu možnosť použitia aj na austenitické mangánové ocele. Návar je opracovateľný volfrámovými nástrojmi. Elektróda Dur E 350 Kb, má veľmi dobré zváracie vlastnosti na oboch polaritách AC a DC+. Predohrev základného materiálu je nutný.
  • AWS:A 5.13:~E Fe1
  • EN ISO:14700: E Fe1
  • DIN:8555: E 1-UM-350

Na stiahnutie