E 7018-A1

elektrody_2
SMAW obalená elektróda
Základná elektróda s nízkym obsahom vodíka a Mo 0,5%
Molybdénom legovaná základná elektróda na zváranie teplovzdorných a žiarupevných ocelí s hranicou sklzu
do 460 N/mm2.
Vynikajúce zváracie vlastnosti a ľahko odstrániteľná troska s mimoriadnou zvárateľnosťou mimo bežných polôh. Vhodné pre pracovné teploty od -40°C do 525°C. Väčšinou sa používa pri stavbe kotlov a potrubí (15Mo3). Obsah vodíka (HD < 5 ml/100 g).
  • AWS:A 5.5: E 7018-A1
  • EN ISO:3580-A: E Mo B 42 H5
  • DIN:1913: E Mo B2

Na stiahnutie