Croni 29/9 S

Pri zváraní platí všeobecná zásada, že prídavný materiál by mal byť svojím zložením čo najbližšie k tomu základnému. Ideálne je ak poznáme základ, požiadavky pre daný zvar, potom už len priradiť adekvátny prídavný zvárací materiál a zhotoviť zvarový spoj.

V praxi sa ale často stretávame s tým, že materiál, ktorý chceme zvárať je veľkou neznámou. Pokiaľ nemáme k dispozícií analyzér chemického zloženia a staré, síce odskúšané metódy odhaľovania pôvodu materiálu nestačia, dostávame sa do úzkych. Dochádza k tzv. zváraniu – pokus omyl.

Keď som začínal s predajom prídavných zváracích materiálov Ceweld, jedna z mojich prvých otázok na kolegov zo spoločnosti Certilas bola, čo robiť, keď je základný materiál neznámy. Odpoveď znela:  použi  elektródu Ceweld Croni 29/9 S. S tou nič nepokazíš. Priznám, že v momente som o tom nebol presvedčený, ale prax radu kolegov potvrdila.

Elektróda Ceweld Croni 29/9 S je akýmsi univerzálom pre spájanie neznámych materiálov, kovov odlišného zloženia,  často sa používa aj ako prechodová vrstva. Veľkej obľube sa teší v stavebníctve a v poľnohospodárstve. Používa sa ako prechod pred naváraním tvrdokovov, ale aj na vzájomné spoje hlavne pri starších zariadeniach. Jej zloženie a mechanické vlastnosti svedčia o tom, že má ozaj veľmi široký rozsah použitia. Zvlášť sa osvedčila ako prechodová vrstva pri naváraní sekacích zariadení v stavebníctve, u poľnohospodárov pri naváraní pluhov.

Medzi zváračmi sa teší veľkej obľube a u nás je už prakticky zvykom, že naši partneri, aj keď používajú rôzne druhy prídavných materiálov Ceweld, majú v zálohe aj Croni 29/9 S, lebo nikdy nevieme čo nám život prinesie.
 

Ďalšie články z poradenstva