Fakturačné údaje

CEWELD SK, s.r.o.
Pionierska 428/25
080 05 Prešov
Slovenská republika

IČO: 51024268
DIČ: 2120566305
IČ DPH: SK SK2120566305

Peňažný ústav: SLSP a.s. Stropkov
IBAN: SK44 0900 0000 0051 3371 3250
Účet / kód: 5133713250/0900
SWIFT: GIBASKBX
Zapísaná: Okresný súd Prešov, Oddiel: Sro Vložka číslo: 35010/P