FeNi 60 N

elektrody_2
SMAW obalená elektróda
Špeciálne obalená elektróda na zváranie liatín s vysokou pevnosťou v ťahu.
FeNi 60 N je vhodná na zváranie sivých a temperovaných liatín, rovnako vhodná pre liatiny obsahujúce grafit v guľôčkovej forme. Používa sa ak je potrebná vysoká pevnosť v ťahu alebo kvôli nevodivému obalu v náročných zváracích polohách, kde je nevyhnutný kontakt so základným kovom.
FeNi 60 N má v dôsledku vylepšení niekoľko výhod v porovnaní s inými "FeNi" typmi elektród, ako napríklad: zvariteľnosť pri veľmi nízkych hodnotách prúdu, nevodivý obal a vysoký výkon oblúka pri veľmi nízkej hodnote ampérov. Predohrev sa obvykle vykonáva na zníženie rýchlosti ochladzovania, v prípade ak nie je možné kontrolovať rýchlosť ochladzovania je lepšie udržiavať nízku teplotu zvaru počas zvárania a oklepať zvar hneď po jeho vyhotovení.
  • AWS:A 5.15: E NiFe-C1
  • EN ISO:1071: EC NiCu-1
  • DIN:1736: E NiFe-1-BG 23

Na stiahnutie