6013 Fall

elektrody_2
SMAW obalená elektróda
Rutilovo- celulózová elektróda, vhodná pre zváranie vo všetkých polohách
Táto elektróda je špeciálne vyvinutá pre údržbu a opravy pri stavbe lodí, tiež je vhodná pre použitie na natierané a pozinkované konštrukcie.
Zvar sa vyznačuje hlbokým preniknutím do základného materiálu, tiež rýchlym chladením, preto sa hodí na zváranie vo zvislej pozícii. Veľmi dobré výsledky môžeme dosiahnúť na starých alebo zoxidovaných materiáloch.
  • AWS:A 5.1: E 6013
  • EN ISO:2560-A: E 38 0 RC 11
  • DIN:1913:E 43 22 R(C)3

Na stiahnutie